sunbet登录入口


Produced By 中国煤炭开发有限责任公司
主页 > 国资动态 >

阿嬤的愛情 歌詞 林姍 ~

林姍

阿嬤的愛情

作詞:劉 菲

作曲:謝舒騏

一張老曲盤

美麗的歌聲

這是阿嬤的愛

少年時心情

sunbet登录入口唱思慕的人

唱著舊情綿綿

這是愛情

sunbet登录入口一個伊愛的人

sunbet登录入口過去過去過去的人

等待等待等待的空

每天都心沈重

一天一天過了一天

思慕的人

一張老曲盤

美麗的歌聲

這是阿嬤的愛

少年時心情

sunbet登录入口唱思慕的人

唱著我寫的歌

這是愛情

sunbet登录入口一個伊愛的人

伊是我愛的人

sunbet登录入口------------------------------------------

sunbet登录入口12537/《阿媽的愛情》A-má ê Ài-tsîng

林姍Lîm San

一塊老曲盤

tsi̍t-tè lāu khik-puânn

sunbet登录入口美麗的歌聲

sunbet登录入口bí-lē ê kua-siann

這是阿媽的愛

sunbet登录入口tse sī a-má ê ài

少年時心情

siàu-liân-sî sim-tsiânn

更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網

sunbet登录入口唱思慕的人

tshiùnn Su-bōo ê Lâng

唱著舊情綿綿

sunbet登录入口tshiùnn tio̍h Kū-tsîng Mî-mî

sunbet登录入口這是愛情

tse sī ài-tsîng

一个伊愛的人

tsi̍t-ê i ài ê lâng

過去過去

kuè-khì kuè-khì

過去的人

sunbet登录入口kuè-khì ê lâng

等待等待

tán-thāi tán-thāi

等待的空

sunbet登录入口tán-thāi ê khang

每工都心沉重

sunbet登录入口muí-kang to sim tîm-tāng

一工一工

tsi̍t-kang tsi̍t-kang

過了一工

kuè-liáu tsi̍t-kang

思慕的人

su-bōo ê lâng

一塊老曲盤

sunbet登录入口tsi̍t-tè lāu khik-puânn

sunbet登录入口美麗的歌聲

bí-lē ê kua-siann

sunbet登录入口這是阿媽的愛

sunbet登录入口tse sī a-má ê ài

少年時心情

siàu-liân-sî sim-tsiânn

唱思慕的人

tshiùnn Su-bōo ê Lâng

唱著我寫的歌

sunbet登录入口tshiùnn tio̍h guá siá ê kua

這是愛情

sunbet登录入口tse sī ài-tsîng

一个伊愛的人

tsi̍t-ê i ài ê lâng

sunbet登录入口伊是我愛的人

sunbet登录入口i sī guá ài ê lâng

sunbet登录入口感謝 W.B. Chen修正歌詞

友站連結: W.B. Chen

Produced By 中国煤炭开发有限责任公司